Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế điện tử cho biết kết quả nhanh chính xác chỉ trong một vài giây, việc đo nhiệt độ cho trẻ trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Nhiệt kế điện tử đo nhiệt nhanh chóng không làm cho người đo có cảm giác sợ hãi hoặc bị lạnh. Có màn hình hiển thị nhiệt độ để người đo biết chính xác trong thời gian cực ngắn xem hiện trạng cơ thể bao nhiêu độ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.